fbpx

Privacyverklaring

Importautos.nl B.V., gevestigd aan de Smoorstraat 21A – 4705AA Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.importautos.nl
Smoorstraat 20A
4705 AA Roosendaal
Tel: +310883450100

Mariëtta van Anrooy is de Functionaris Gegevensbescherming van Importautos.nl B.V.
Zij is te bereiken via admin@importautos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Importautos.nl B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Importautos.nl B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • nl B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het compleet invullen van uw belasting aangifte (BPM en/of BTW)
 • Voor het afhandelen van uw opdracht tot import/export van een voertuig
 • Voor het aanmaken van een RDW machtiging
 • Voor het plaatsen van een referentie op onze website

Geautomatiseerde besluitvorming
Importautos.nl B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Importautos.nl B.V. ) tussen zit. Importautos.nl B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

 • ERN
 • AFAS
 • AutomaatGo

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Importautos.nl B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia                                                  >bewaartermijn 7 jaar > belastingdienst controle – wettelijk verplichting
Adres                                                           >bewaartermijn 7 jaar > belastingdienst controle – wettelijk verplichting
BSN nummer/email/telefoon                >bewaartermijn 7 jaar > belastingdienst controle – wettelijk verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Importautos.nl B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Importautos.nl B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Daarnaast verstrekt Importautos.nl B.V. uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Importautos.nl B.V. maakt gebruik van Cookies.

Menu