fbpx

De staat loopt momenteel miljoenen Euros meer BPM belastinggeld mis dan begroot voor 2013.  Deze trend zal zich naar verwachting ook in 2014 doorzetten. Om aan deze , niet begrote, inkomstenderving voor de staat een einde te maken heeft de Minister van Financiën een Brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin een BPM correctiemaatregel aangekondigt wordt die vanaf 2015 gaat gelden. Deze maatregel moet een BPM-gat van ruim 200 miljoen Euro dichten.  De nieuwe maatregel komt naast de al aangekondigde lastenverzwaring voor autorijdend Nederland in de vorm van brandstofaccijnsverhoging, alsook een invoering van motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2014 voor auto’s die nu nog wegenbelastingvrij rond rijden.  Samengevat betekent deze maatregel dat er vanaf 2015 voor iedere auto een BPM-heffing aan de orde zal zijn. Alleen auto’s zonder CO2 uitstoot ( is 100% electrische auto’s ) zullen BPM-vrij bllijven.

Opvallend is ook dat voor dieselmotoren een extra verzwaarde BPM zal gelden afhankelijk van de CO2 uitstoot, de ondergrens voor dit CO2 bestanddeel in de BPM zal dalen naar 70 gr/km.  Deze CO2 grens ligt nu bij 88 gr/km. De toekomst zal leren wat de daadwerkelijke effecten vandeze maatregelen zullen zijn.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.