BPM nieuws: nieuwe werkwijze RDW en Belastingdienst

Jarenlang is het recept hetzelfde geweest. Wilde u een auto uit het buitenland invoeren en voorzien van een Nederlands kenteken, dan kreeg u na afloop van de RDW keuring een ‘’formulier t.b.v. BPM aangifte’’. Pas daarna kon u BPM aangifte doen bij de Belastingdienst. Waar vroeger alle RDW keuringsstations nog persoonlijk bemand waren met een BPM beambte van de douane en later de Belastingdienst, stond later in ieder keuringsstation een postbus van de Belastingdienst, de zogenaamde BPM zuil. De enveloppen van de Belastingdienst lagen al klaar, u hoefde alleen maar uw BPM aangifte en het formulier van de RDW hierin te doen om dit vervolgens in deze postbus te deponeren.

Belangrijke veranderingen rondom de BPM aangifte sinds september en oktober 2018

Per 19 september 2018 is de RDW gestopt met afgifte van het formulier voor de BPM aangifte. Ook zijn sinds 1 oktober 2018 alle postbussen van de Belastingdienst in de RDW keuringsstations weggehaald. Tegenwoordig worden de voertuiggegevens door de RDW rechtstreeks digitaal verstrekt aan de Belastingdienst na de keuring van het voertuig. Vervolgens dient u zelf de BPM berekening te regelen en het aangifteformulier in te vullen, eventueel aangevuld met een taxatierapport en deze per post naar de belastingdienst te sturen. De BPM aangifte is door de Belastingdienst gecentraliseerd en wordt naar één adres gestuurd.

Het verdere proces

Nadat de Belastingdienst de voertuiggegevens van het RDW ontvangen heeft en ook de door u per post verstuurde BPM aangifte ontvangen heeft, wordt het dossier verder afgehandeld. De Belastingdienst verwerkt de gegevens en bepaalt of een fysieke controle van het voertuig nodig is. Zo ja, dan nemen ze contact op voor het maken van een afspraak.\n\nMoet er BPM betaald worden? Dan zullen ze binnen 7 werkdagen een betaalbericht sturen. Zodra uw betaling ontvangen is geeft de Belastingdienst dit door aan de RDW, die u vervolgens de NL kentekencard voor het voertuig sturen. Indien er geen BPM betaald hoeft te worden geeft de Belastingdienst dit al direct door aan de RDW, zodat zij u snel de kentekencard kunnen sturen.\n

BPM aangifte in 2020

De BPM aangifte doen ziet er in 2020 verloopt dus anders dan het voormalige proces in eerdere jaren. De centralisatie van de BPM aangifte legt het initiatief meer bij de kopers van de auto’s, maar zorgt er tegelijkertijd ook voor dat het proces soepeler en sneller kan verlopen. We verwachten dat uiteindelijk verdere digitalisering van de BPM aangifte volgt, zodat ook dat onderdeel van het proces in de toekomst digitaal afgehandeld kan worden. We wachten het af!

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij de BPM aangifte? Voor geïmporteerde auto’s kunnen wij het gehele proces begeleiden, van het bieden van de meest gunstige BPM berekening tot de afhandeling van de RDW keuring en de BPM aangifte. U hoeft alleen het bepaalde BPM bedrag aan de Belastingdienst over te maken, zodat u de kentekencard kunt ontvangen. Alleen de BPM aangifte volledig voor u laten regelen? Dan kunt u terecht bij onze site bpm-aangifte.nl

Menu